Hrvatski jezični portal

kaménac

kaménac m 〈G -nca, N mn -nci, G kàmēnācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kamenac
G kamenca
D kamencu
A kamenac
V kamenče
L kamencu
I kamencem
množina
N kamenci
G kamenaca
D kamencima
A kamence
V kamenci
L kamencima
I kamencima
Definicija
1. kruta tvar koja se nakuplja na zubima [zubni kamenac]
2. a. kruta tvar koja se može nakupiti u nekim unutarnjim organima [bubrežni kamenac; žučni kamenac] b. nataložen vapnenac (na grijačima, parnim kotlovima, radijatorima, nekim kućanskim aparatima); kotlovac