Hrvatski jezični portal

kamènica

kamènica ž

Izvedeni oblici
jednina
N kamenica
G kamenice
D kamenici
A kamenicu
V kamenice / kamenico
L kamenici
I kamenicom
množina
N kamenice
G kamenica
D kamenicama
A kamenice
V kamenice
L kamenicama
I kamenicama
Definicija
pojedinačan komad kamena [bacati kamenice]