Hrvatski jezični portal

kàmīn

kàmīn m 〈G kamína〉

Izvedeni oblici
jednina
N kamin
G kamina
D kaminu
A kamin
V kamine
L kaminu
I kaminom
množina
N kamini
G kamina
D kaminima
A kamine
V kamini
L kaminima
I kaminima
Definicija
1. kućno ložište koje grije prostoriju otvorenom vatrom s jedne strane; dim se odvodi dimnjakom; komin
2. zidana peć na drva (ili prilagođena na drugo gorivo)
Etimologija
njem. Kamin ≃ tal. camino ← lat. caminus ← grč. káminos: peć