Hrvatski jezični portal

kȁnt (II)

kȁnt (II) pril.

Definicija
položeno manjom površinom na podlogu, uspravno, osovljeno (npr. u opeci kad se zida tanak, pregradni zid) [zid (na) kant; cigla stoji (na) kant; postaviti (na) kant]