Hrvatski jezični portal

karàbīn

karàbīn m 〈G karabína〉

Izvedeni oblici
jednina
N karabin
G karabina
D karabinu
A karabin
V karabine
L karabinu
I karabinom
množina
N karabini
G karabina
D karabinima
A karabine
V karabini
L karabinima
I karabinima
Definicija
1. vojn. kratka vojnička puška
2. lov. lovačka puška ižlijebljenih cijevi za zrno (za razliku od sačmarice); karabinka
Onomastika
pr.: Kàrabelj (Samobor, ← mađ.), Karàbīn (Daruvar, Donja Stubica)
Etimologija
njem. Karabiner ← fr. carabine: oružje karabina, pripadnika lake konjice