Hrvatski jezični portal

karànfil

karànfil m

Izvedeni oblici
jednina
N karanfil
G karanfila
D karanfilu
A karanfil
V karanfile
L karanfilu
I karanfilom
množina
N karanfili
G karanfila
D karanfilima
A karanfile
V karanfili
L karanfilima
I karanfilima
Definicija
bot., v. klinčić2 (2)
Onomastika
pr.: Karanfilòvskī (Rijeka, Slavonski Brod)
Etimologija
tur.arap. qaranful ← grč. karyóphyllon