Hrvatski jezični portal

kìnēski

kìnēski pril.

Definicija
na način Kineza, kao Kinez