Hrvatski jezični portal

kȋn

kȋn m

Definicija
glazb. drveni kineski žičani instrument s pet do sedam svilenih žica, nalik na citru
Etimologija
kin.