Hrvatski jezični portal

kȉlometar

kȉlometar m 〈G -tra, N mn -tri〉

Izvedeni oblici
jednina
N kilometar
G kilometra
D kilometru
A kilometar
V kilometre
L kilometru
I kilometrom
množina
N kilometri
G kilometara
D kilometrima
A kilometre
V kilometri
L kilometrima
I kilometrima
Definicija
1. fiz. decimalna jedinica duljine, 103 metara (simbol km), 1 km = 1000 m
2. meton. velika, neizmjerna količina čega, velika dužina [morao je za taj ispit pročitati kilometar knjiga]
Sintagma
kvadratni kilometar kvadrat sa stranicom od 1 km
Etimologija
✧ kilo- + -metar