Hrvatski jezični portal

kȉng

kȉng m 〈N mn -ovi〉

Definicija
glazb. pov. kineski idiofoni instrument, udaraljka sa 16 nanizanih kamenčića
Etimologija
kin.