Hrvatski jezični portal

kȉks

kȉks m 〈N mn -ovi/-evi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kiks
G kiksa
D kiksu
A kiks
V kiksu
L kiksu
I kiksem
množina
N kiksevi
G kikseva
D kiksevima
A kikseve
V kiksevi
L kiksevima
I kiksevima
Definicija
žarg.
1. a. promašaj lopte u pokušaju udarca nogom ili biljarske kugle u izvođenju udarca štapom b. nedohvaćena visina tona u pjevanju
2. pogreška, loš potez, promašaj [politički kiks; kiks u ponašanju]
3. sport u biljaru naziv za kredu koja se nanosi na vrh biljarskog štapa
Etimologija
engl. kick, 〈mn〉 kicks