Hrvatski jezični portal

kȉf

kȉf m 〈N mn kìfovi〉

Definicija
pripravak od lišća indijske konoplje, izaziva stanje omamljenosti (u nekim zemljama dodaje se duhanu za pušenje); kanabis
Etimologija
engl. kif, kef ← arap. kaif: uživanje