Hrvatski jezični portal

kȉla1

kȉla1 ž 〈G mn kȋlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kila
G kile
D kili
A kilu
V kilo
L kili
I kilom
množina
N kile
G kila
D kilama
A kile
V kile
L kilama
I kilama
Definicija
pat. bolest koja nastaje pucanjem stijenki potrbušnice; bruh, hernija, raskid
Onomastika
mikrotop.: Kȉlavā bȕkva (Pakrac), Kȉlavī dẉb (Dubrovnik)
Etimologija
prasl. *kyla (rus. kilá, polj. kiła), lit. kūla: izraslina