Hrvatski jezični portal

katàlog

katàlog m 〈N mn -ozi〉

Izvedeni oblici
jednina
N katalog
G kataloga
D katalogu
A katalog
V katalože / katalogu
L katalogu
I katalogom
množina
N katalozi
G kataloga
D katalozima
A kataloge
V katalozi
L katalozima
I katalozima
Definicija
1. uređen popis čega po nekom redu a. predmeta, knjiga, rukopisa itd.; registar b. popis učenika s rubrikama za ocjene i opaske; prozivnik c. inform., usp. direktorij2
2. a. prigodno izdanje, brošura i sl. koja sadrži razne podatke [izložbeni katalog] b. ekon. tiskano, ilustrirano prodajno-propagandno sredstvo ponude roba i usluga
Etimologija
njem.grč. katálogos: popis ≃ kata- + légein: govoriti