Hrvatski jezični portal

katakàna

katakàna ž

Definicija
oblik japanskog slogovnog pisma, piše se u okomitim stupcima odozgo prema dolje, v. kàna
Etimologija
jap.