Hrvatski jezični portal

kȁsta

kȁsta ž 〈G mn kȃstā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N kasta
G kaste
D kasti
A kastu
V kasto
L kasti
I kastom
množina
N kaste
G kasta
D kastama
A kaste
V kaste
L kastama
I kastama
Definicija
1. sociol. od drugih odijeljen sloj ljudi, povezan nasljednim pravima i ostalim zadanostima koje se nasljeđuju (u Indiji i nekim drugim zemljama)
2. pren. zatvorena privilegirana društvena grupa vezana zajedničkim interesima
Etimologija
njem. Kaste ← fr. caste ← port. casta