Hrvatski jezični portal

kȁsati

kȁsati () nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kasati
 
prezent
jednina
1. kasam
2. kasaš
3. kasa
množina
1. kasamo
2. kasate
3. kasaju
 
futur
jednina
1. kasat ću
2. kasat ćeš
3. kasat će
množina
1. kasat ćemo
2. kasat ćete
3. kasat će
 
imperfekt
jednina
1. kasah
2. kasaše
3. kasaše
množina
1. kasasmo
2. kasaste
3. kasahu
 
perfekt
jednina
1. kasao sam
2. kasao si
3. kasao je
množina
1. kasali smo
2. kasali ste
3. kasali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kasao
2. bio si kasao
3. bio je kasao
množina
1. bili smo kasali
2. bili ste kasali
3. bili su kasali
 
imperativ
jednina
2. kasaj
množina
1. kasajmo
2. kasajte
 
glagolski prilog sadašnji
kasajući
 
glagolski pridjev aktivni
kasao, kasala, kasalo
kasali, kasale, kasala
Definicija
1. kretati se kasom (o konju i o drugim životinjama)
2. razg. sporo stizati (za kim, za čim); kaskati
Etimologija
✧ vidi kȃs