Hrvatski jezični portal

Kȁtar

Kȁtar m

Definicija
geogr. država i poluotok na obali Perzijskog zaljeva, 22.000 km2, 665.500 stan., glavni grad Doha