Hrvatski jezični portal

Kàtmandu

Kàtmandu (Katmandȕ) m

Definicija
glavni grad Nepala, 235.000 stan., hodočasničko središte, budistički hramovi i samostani