Hrvatski jezični portal

argùment

argùment (argùmenat) m 〈G -ēnta, N mn -nti, G -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N argument
G argumenta
D argumentu
A argument
V argumente
L argumentu
I argumentom
množina
N argumenti
G argumenata / argumenta
D argumentima
A argumente
V argumenti
L argumentima
I argumentima
Definicija
1. rasuđivanje koje se iznosi kao razlog za neku tvrdnju [dati argumente; iznijeti argumente; pobiti argumente; jak argument; snažan argument]; dokaz
2. sredstvo koje služi da se nagovori koga na promjenu ponašanja [popustio je suočivši se s argumentima]; opravdanje
3. log. rasuđivanje koje dovodi do zaključka na temelju više izloženih prijedloga
4. mat. element domene neke funkcije, nezavisna varijabla
5. geogr. u planimetriji, kut na polu u polarnim koordinatama
Sintagma
argument iz preskripcije term. dokaz iz zastarjelosti (npr. u teologiji obrazlaganje da svako vrijeme posjeduje neko uvjerenje kao božansku objavu);
argument kompleksnog broja z mat. kut φ u trigonometrijskom prikazu z = r (cos φ + i sin φ);
argument konvenijencije teol. način promatranja neke teološke stvarnosti koji pokazuje njenu »primjerenost«, a da nije nužno dokazivati njezinu egzistenciju;
argument konvergencije term. obrazlaganje neke izjave, tvrdnje ukazivanjem na to da njoj u prilog govori više međusobno neovisnih promatranja i razmišljanja
Etimologija
lat. argumentum