Hrvatski jezični portal

kènaf

kènaf m

Definicija
bot. jednogodišnja biljka (Hibiscus cannabinus) iz porodice sljezova (Malvaceae), u prirodi daje vlakna nalik na jutu; bombajska konoplja
Etimologija
perz.