Hrvatski jezični portal

kȅrber

kȅrber (cȅrber) m 〈G mn kèrbērā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kerber
G kerbera
D kerberu
A kerbera
V kerberu
L kerberu
I kerberom
množina
N kerberi
G kerbera
D kerberima
A kerbere
V kerberi
L kerberima
I kerberima
Definicija
1. (Kerber) mit. troglavi Plutonov pas sa zmijama oko vrata i zmajskim repom, čuva ulaz u podzemlje, usp. had (1)
2. pren. onaj koji je krut, nepopustljiv, intransigentan; strog čuvar
Etimologija
grč. Kérberos