Hrvatski jezični portal

pòbravičār

pòbravičār m

Definicija
onaj koji svoju stoku povjerava planištaru