Hrvatski jezični portal

m

Definicija
geogr., v. Pad