Hrvatski jezični portal

pȍdlōst

pȍdlōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N podlost
G podlosti
D podlosti
A podlost
V podlosti
L podlosti
I podlošću / podlosti
množina
N podlosti
G podlosti
D podlostima
A podlosti
V podlosti
L podlostima
I podlostima
Definicija
1. osobina onoga koji je podao
2. nečastan, podao postupak; podlaštvo