Hrvatski jezični portal

pokrénuti

pokrénuti (koga, što, se) svrš.prez. pòkrēnēm, pril. pr. -ūvši, imp. pokréni, prid. trp. pòkrēnūt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
pokrenuti
 
prezent
jednina
1. pokrenem
2. pokreneš
3. pokrene
množina
1. pokrenemo
2. pokrenete
3. pokrenu
 
futur
jednina
1. pokrenut ću
2. pokrenut ćeš
3. pokrenut će
množina
1. pokrenut ćemo
2. pokrenut ćete
3. pokrenut će
 
aorist
jednina
1. pokrenuh
2. pokrenu
3. pokrenu
množina
1. pokrenusmo
2. pokrenuste
3. pokrenuše
 
perfekt
jednina
1. pokrenuo sam
2. pokrenuo si
3. pokrenuo je
množina
1. pokrenuli smo
2. pokrenuli ste
3. pokrenuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pokrenuo
2. bio si pokrenuo
3. bio je pokrenuo
množina
1. bili smo pokrenuli
2. bili ste pokrenuli
3. bili su pokrenuli
 
imperativ
jednina
2. pokreni
množina
1. pokrenimo
2. pokrenite
 
glagolski prilog prošli
pokrenuvši
 
glagolski pridjev aktivni
pokrenuo, pokrenula, pokrenulo
pokrenuli, pokrenule, pokrenula
 
glagolski pridjev pasivni
pokrenut, pokrenuta, pokrenuto
pokrenuti, pokrenute, pokrenuta
Definicija
1. pomaknuti s mjesta [pokrenuti automobil]
2. pren. osnovati, utemeljiti što [pokrenuti časopis; pokrenuti ediciju]
3. pren. učiniti da tko postane djelatan, da se aktivira [pokrenuti mase]
Etimologija
✧ po- + v. kretati, krenuti