Hrvatski jezični portal

pȍkrētan

pȍkrētan prid.odr. -tnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N pokretan
G pokretna
D pokretnu
A pokretna / pokretan
V pokretni
L pokretnu
I pokretnim
množina
N pokretni
G pokretnih
D pokretnim / pokretnima
A pokretne
V pokretni
L pokretnim / pokretnima
I pokretnim / pokretnima
 
srednji rod
jednina
N pokretno
G pokretna
D pokretnu
A pokretno
V pokretno
L pokretnu
I pokretnim
množina
N pokretna
G pokretnih
D pokretnim / pokretnima
A pokretna
V pokretna
L pokretnim / pokretnima
I pokretnim / pokretnima
 
ženski rod
jednina
N pokretna
G pokretne
D pokretnoj
A pokretnu
V pokretna
L pokretnoj
I pokretnom
množina
N pokretne
G pokretnih
D pokretnim / pokretnima
A pokretne
V pokretne
L pokretnim / pokretnima
I pokretnim / pokretnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N pokretni
G pokretnog / pokretnoga
D pokretnom / pokretnome / pokretnomu
A pokretnog / pokretni
V pokretni
L pokretnom / pokretnome / pokretnomu
I pokretnim
množina
N pokretni
G pokretnih
D pokretnim / pokretnima
A pokretne
V pokretni
L pokretnim / pokretnima
I pokretnim / pokretnima
 
srednji rod
jednina
N pokretno
G pokretnog / pokretnoga
D pokretnom / pokretnome / pokretnomu
A pokretno
V pokretno
L pokretnom / pokretnome / pokretnomu
I pokretnim
množina
N pokretna
G pokretnih
D pokretnim / pokretnima
A pokretna
V pokretna
L pokretnim / pokretnima
I pokretnim / pokretnima
 
ženski rod
jednina
N pokretna
G pokretne
D pokretnoj
A pokretnu
V pokretna
L pokretnoj
I pokretnom
množina
N pokretne
G pokretnih
D pokretnim / pokretnima
A pokretne
V pokretne
L pokretnim / pokretnima
I pokretnim / pokretnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N pokretniji
G pokretnijeg / pokretnijega
D pokretnijem / pokretnijemu
A pokretnijeg / pokretnijega
V pokretniji
L pokretnijem / pokretnijemu
I pokretnijim
množina
N pokretniji
G pokretnijih
D pokretnijim / pokretnijima
A pokretnije
V pokretniji
L pokretnijim / pokretnijima
I pokretnijim / pokretnijima
 
srednji rod
jednina
N pokretnije
G pokretnijeg / pokretnijega
D pokretnijem / pokretnijemu
A pokretnije
V pokretnije
L pokretnijem / pokretnijemu
I pokretnijim
množina
N pokretnija
G pokretnijih
D pokretnijim / pokretnijima
A pokretnija
V pokretnija
L pokretnijim / pokretnijima
I pokretnijim / pokretnijima
 
ženski rod
jednina
N pokretnija
G pokretnije
D pokretnijoj
A pokretniju
V pokretnija
L pokretnijoj
I pokretnijom
množina
N pokretnija
G pokretnijih
D pokretnijim / pokretnijima
A pokretnije
V pokretnije
L pokretnijim / pokretnijima
I pokretnijim / pokretnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najpokretniji
G najpokretnijeg / najpokretnijega
D najpokretnijem / najpokretnijemu
A najpokretnijeg / najpokretnijega
V najpokretniji
L najpokretnijem / najpokretnijemu
I najpokretnijim
množina
N najpokretniji
G najpokretnijih
D najpokretnijim / najpokretnijima
A najpokretnije
V najpokretniji
L najpokretnijim / najpokretnijima
I najpokretnijim / najpokretnijima
 
srednji rod
jednina
N najpokretnije
G najpokretnijeg / najpokretnijega
D najpokretnijem / najpokretnijemu
A najpokretnije
V najpokretnije
L najpokretnijem / najpokretnijemu
I najpokretnijim
množina
N najpokretnija
G najpokretnijih
D najpokretnijim / najpokretnijima
A najpokretnija
V najpokretnija
L najpokretnijim / najpokretnijima
I najpokretnijim / najpokretnijima
 
ženski rod
jednina
N najpokretnija
G najpokretnije
D najpokretnijoj
A najpokretniju
V najpokretnija
L najpokretnijoj
I najpokretnijom
množina
N najpokretnija
G najpokretnijih
D najpokretnijim / najpokretnijima
A najpokretnije
V najpokretnije
L najpokretnijim / najpokretnijima
I najpokretnijim / najpokretnijima
Definicija
1. koji se može kretati [zdrav i još pokretan čovjek]
2. koji se može lako premjestiti; pokretljiv [pokretni krov vozila]
3. koji je u pokretu
Sintagma
pokretna imovina stvari, predmeti koji se mogu premještati (pokućstvo, odjeća, dragocjenosti i sl.);
pokretne carine carine koje se određuju prema težini robe;
pokretni ciklon meteor. putujući ciklon umjerenog pojasa;
pokretni most most koji se rasklapa kako bi omogućio prolaz visokih objekata (ob. plovila);
pokretni vokal (samoglasnik) lingv. samoglasnik na kraju nekih riječi koji može biti, ali ne mora (npr. sada-sad, tome-tom)