Hrvatski jezični portal

bekrìjati

bekrìjati nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
ponašati se kao bekrija, biti bekrija; pijančevati, bančiti