Hrvatski jezični portal

polòvina

polòvina ž

Izvedeni oblici
jednina
N polovina
G polovine
D polovini
A polovinu
V polovino
L polovini
I polovinom
množina
N polovine
G polovina
D polovinama
A polovine
V polovine
L polovinama
I polovinama
Definicija
pola od količine, od stvari ili pojma, bez obzira na to je li dijeljeno ili nije [polovina od deset jest pet]; pola, pol, polovica