Hrvatski jezični portal

pȍrāz

pȍrāz m

Izvedeni oblici
jednina
N poraz
G poraza
D porazu
A poraz
V poraze
L porazu
I porazom
množina
N porazi
G poraza
D porazima
A poraze
V porazi
L porazima
I porazima
Definicija
potpun neuspjeh u čemu protiv neprijatelja, protivnika ili prema ciljevima s teškoćama koje treba savladati [poraz u ratu; poraz u sportskom susretu; poraz u životu]