Hrvatski jezični portal

Pȍsavina

Pȍsavina ž

Izvedeni oblici
jednina
N Posavina
G Posavine
D Posavini
A Posavinu
V Posavino / Posavina
L Posavini
I Posavinom
Definicija
geogr. regija s obje strane dijela toka rijeke Save
Sintagma
Bosanska Posavina kraj na desnoj obali Save;
Slavonska Posavina kraj na lijevoj obali
Onomastika
pr. (etnici): Pȍsavac (740, Podravina, Slavonija, Baranja), Posávčević (100, Ðakovo, Nova Gradiška), Pȍsavčić (Vinkovci, Kutina, Slavonija), Pȍsavec (4340, Međimurje, Podravina, Zagorje, Banovina)