Hrvatski jezični portal

pȍruka

pȍruka ž 〈D L -uci〉

Izvedeni oblici
jednina
N poruka
G poruke
D poruci
A poruku
V poruko
L poruci
I porukom
množina
N poruke
G poruka
D porukama
A poruke
V poruke
L porukama
I porukama
Definicija
1. obavijest, vijest, novost, sadržaj koji se po kome prenosi ili šalje [prenijeti poruku; poslati poruku (po kome); skratiti poruku razumjeti što se želi reći]
2. pren. osnovna misao koju autor nekog umjetničkog djela želi prenijeti
Etimologija
✧ po- + v. ruka