Hrvatski jezični portal

pȍt

pȍt m

Definicija
reg. znoj, v.
Etimologija
prasl. i stsl. potъ (rus. pot, polj. pot) ← ie. *pokwtos ≃ *pekw-: kuhati, peći, v. peći