Hrvatski jezični portal

pȍtraga

pȍtraga ž 〈D L -azi〉

Izvedeni oblici
jednina
N potraga
G potrage
D potrazi
A potragu
V potrago
L potrazi
I potragom
množina
N potrage
G potraga
D potragama
A potrage
V potrage
L potragama
I potragama
Definicija
1. (za čim) a. traženje [potraga za blagom] b. težnja da se do čega dođe, da se što postigne [potraga za srećom]
2. (za kim) traženje onoga koji bježi, koji se skriva ili je nestao; potjera [potraga za zločincem]
Frazeologija
dati se u potragu krenuti u traženje
Etimologija
✧ po- + v. trag, tražiti