Hrvatski jezični portal

prȅkrāsan

prȅkrāsan prid.odr. -snī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N prekrasan
G prekrasna
D prekrasnu
A prekrasna / prekrasan
V prekrasni
L prekrasnu
I prekrasnim
množina
N prekrasni
G prekrasnih
D prekrasnim / prekrasnima
A prekrasne
V prekrasni
L prekrasnim / prekrasnima
I prekrasnim / prekrasnima
 
srednji rod
jednina
N prekrasno
G prekrasna
D prekrasnu
A prekrasno
V prekrasno
L prekrasnu
I prekrasnim
množina
N prekrasna
G prekrasnih
D prekrasnim / prekrasnima
A prekrasna
V prekrasna
L prekrasnim / prekrasnima
I prekrasnim / prekrasnima
 
ženski rod
jednina
N prekrasna
G prekrasne
D prekrasnoj
A prekrasnu
V prekrasna
L prekrasnoj
I prekrasnom
množina
N prekrasne
G prekrasnih
D prekrasnim / prekrasnima
A prekrasne
V prekrasne
L prekrasnim / prekrasnima
I prekrasnim / prekrasnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N prekrasni
G prekrasnog / prekrasnoga
D prekrasnom / prekrasnome / prekrasnomu
A prekrasnog / prekrasni
V prekrasni
L prekrasnom / prekrasnome / prekrasnomu
I prekrasnim
množina
N prekrasni
G prekrasnih
D prekrasnim / prekrasnima
A prekrasne
V prekrasni
L prekrasnim / prekrasnima
I prekrasnim / prekrasnima
 
srednji rod
jednina
N prekrasno
G prekrasnog / prekrasnoga
D prekrasnom / prekrasnome / prekrasnomu
A prekrasno
V prekrasno
L prekrasnom / prekrasnome / prekrasnomu
I prekrasnim
množina
N prekrasna
G prekrasnih
D prekrasnim / prekrasnima
A prekrasna
V prekrasna
L prekrasnim / prekrasnima
I prekrasnim / prekrasnima
 
ženski rod
jednina
N prekrasna
G prekrasne
D prekrasnoj
A prekrasnu
V prekrasna
L prekrasnoj
I prekrasnom
množina
N prekrasne
G prekrasnih
D prekrasnim / prekrasnima
A prekrasne
V prekrasne
L prekrasnim / prekrasnima
I prekrasnim / prekrasnima
Definicija
koji se ističe neobičnom ljepotom, krasotom; divan
Etimologija
✧ pre-1 + v. krasan