Hrvatski jezični portal

aeromedicína

aeromedicína ž

Izvedeni oblici
jednina
N aeromedicina
G aeromedicine
D aeromedicini
A aeromedicinu
V aeromedicino
L aeromedicini
I aeromedicinom
množina
N aeromedicine
G aeromedicina
D aeromedicinama
A aeromedicine
V aeromedicine
L aeromedicinama
I aeromedicinama
Definicija
med. proučavanje i liječenje zdravstvenih poremećaja koji su posljedica letova
Etimologija
✧ aero- + v. medicina