Hrvatski jezični portal

pẕćija

pẕćija ž

Izvedeni oblici
jednina
N prćija
G prćije
D prćiji
A prćiju
V prćijo
L prćiji
I prćijom
množina
N prćije
G prćija
D prćijama
A prćije
V prćije
L prćijama
I prćijama
Definicija
1. imovina koju žena u brak donosi mužu; miraz, daća
2. a. pov. svojina pojedinca u porodičnoj zadruzi b. iron. mjesto ili institucija koju netko svojata ili se ponaša kao da je njegova privatna svojina [država nije ničija prćija]