Hrvatski jezični portal

Bȇrn

Bȇrn m

Izvedeni oblici
jednina
N Bern
G Berna
D Bernu
A Bern
V Berne
L Bernu
I Bernom
Definicija
glavni grad Švicarske, 140.000 stan.