Hrvatski jezični portal

bérma

bérma ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
tehn. vodoravna ili malo nagnuta ravnina koja poput stube prekida kosinu nasipa, usp. bankina (2)
Etimologija
fr. berme ← nizoz. baerm