Hrvatski jezični portal

prèteći1

prèteći1 (, čega) svrš.prez. prèteknēm/pretèčēm, pril. pr. -ekāvši, prid. rad. prètekao/prètekla ž

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
preteći
 
prezent
jednina
1. preteknem / pretečem
2. pretekneš / pretečeć
3. pretekne / preteče
množina
1. preteknemo / pretečemo
2. preteknete / pretečete
3. preteknu / preteku
 
futur
jednina
1. preteći ću
2. preteći ćeš
3. preteći će
množina
1. preteći ćemo
2. preteći ćete
3. preteći će
 
aorist
jednina
1. pretekoh
2. preteče
3. preteče
množina
1. pretekosmo
2. pretekoste
3. pretekoše
 
perfekt
jednina
1. pretekao sam
2. pretekao si
3. pretekao je
množina
1. pretekli smo
2. pretekli ste
3. pretekli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pretekao
2. bio si pretekao
3. bio je pretekao
množina
1. bili smo pretekli
2. bili ste pretekli
3. bili su pretekli
 
imperativ
jednina
2. pretekni / preteci
množina
1. preteknimo / pretecimo
2. preteknite / pretecite
 
glagolski prilog prošli
pretekavši
 
glagolski pridjev aktivni
pretekao, pretekla, preteklo
pretekli, pretekle, pretekla
 
glagolski pridjev pasivni
pretečen, pretečena, pretečeno
pretečeni, pretečene, pretečena
Definicija
1. namnožiti se u izobilju tako da još ostane, preostati [svi smo se najeli i još je preteklo]
2. rij. tekući se preliti
Etimologija
✧ pre-1 + v. teći