Hrvatski jezični portal

press (II)

press (II) (izg. prȅs) prid.indekl.

Definicija
uz imenicu
Sintagma
press agencija specijalizirana novinska služba koja prenosi vijesti korisnicima (novinske i RTV kuće i sl.) i distribuira ih;
press bilten kratka tiskana izvješća što ih izdaju pojedine organizacije, udruženja, klubovi i sl.;
press centar mjesto u kojem novinari imaju sva pomagala za rad, organizirano za vrijeme političkih, sportskih i dr. značajnih događaja;
press clipping (izg. press klìping) 1. izrezak, vijest iz novina 2. (mn) izresci iz novina, ob. grupirani prema temi na koju se odnose;
press konferencija konferencija koju sazivaju institucije, stranke, pojedinci i sl. kako bi medije upoznali s nekim događajima ili vlastitim stavovima o njima; presica