Hrvatski jezični portal

press (I)

press (I) (izg. prȅs) m

Definicija
1. novinari kao grupa (često kao oznaka na novinarskim kolima ili sl.)
2. u imenima novinskih agencija [Associated press; France-presse]
Etimologija
engl.