Hrvatski jezični portal

prèvratnički

prèvratnički pril.

Definicija
kao prevratnik, na način prevratnika