Hrvatski jezični portal

prȉčina

prȉčina ž

Definicija
rij. ono što se komu pričinja; utvara