Hrvatski jezični portal

prijédlog2

prijédlog2 m 〈N mn -ozi〉

Izvedeni oblici
jednina
N prijedlog
G prijedloga
D prijedlogu
A prijedlog
V prijedlože / prijedlogu
L prijedlogu
I prijedlogom
množina
N prijedlozi
G prijedloga
D prijedlozima
A prijedloge
V prijedlozi
L prijedlozima
I prijedlozima
Definicija
gram. nepromjenjiva riječ koja se nalazi ispred imenskih riječi i iskazuje različite odnose (mjesni, vremenski, uzročni, načinski itd.); prepozicija (u, na, pod i sl.)
Etimologija
✧ pred- + v. ložiti: stavljati (kalk. prema lat. praepositio)