Hrvatski jezični portal

prȉm

prȉm m 〈N mn -ovi〉

Definicija
1. glazb. prvo glazbalo u sastavu, ob. tambura
2. ekon., v. premija (3)
Etimologija
njem. Prim ← lat. primus: prvi