Hrvatski jezični portal

prȉnt

prȉnt m 〈N mn -ovi〉

Definicija
inform. razg. tekst koji je ispisan na pisaču
Etimologija
engl. print