Hrvatski jezični portal

perfídnōst

perfídnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N perfidnost
G perfidnosti
D perfidnosti
A perfidnost
V perfidnosti
L perfidnosti
I perfidnošću / perfidnosti
množina
N perfidnosti
G perfidnosti
D perfidnostima
A perfidnosti
V perfidnosti
L perfidnostima
I perfidnostima
Definicija
osobina onoga koji je perfidan; podmuklost, podlost