Hrvatski jezični portal

pȁša2

pȁša2 m 〈N mn -e, G pȃšā〉

Izvedeni oblici
jednina
N paša
G paše
D paši
A pašu
V pašo
L paši
I pašom
množina
N paše
G paša
D pašama
A paše
V paše
L pašama
I pašama
Definicija
pov. visoki vojni i civilni dostojanstvenik u Osmanskom Carstvu na čelu pašaluka; guverner pokrajine
Sintagma
paša od tri tuga paša koji je na čelu pašaluka; vezir
Frazeologija
(daje se služiti) kao paša udovoljava svojoj komociji;
živi kao paša živi udobno, bogato i raskošno
Onomastika
Pàšan m. os. ime (musl.)
pr. (prema statusu ili službi): Pȁša (160; Ðurđevac, Podravina, S Dalmacija, Banovina), Pȁšagić (Omiš, Koprivnica + v. aga), Pašàjlīć (Baranja, Ploče, Šibenik, Turopolje), Pašàlīć (640, Zagreb, Makarska, sred. Dalmacija, Prigorje), Pȁšica (Koprivnica, Prigorje), Pȁšić (700, Knin, Primorje, Banovina, Kordun, Gorski kotar), Pȁšović (Županja)
Etimologija
tur. paşa ← başa