Hrvatski jezični portal

pȁūn

pȁūn m 〈N mn -i/pȁunovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N paun
G pauna
D paunu
A pauna
V paune
L paunu
I paunom
množina
N pauni
G pauna
D paunima
A paune
V pauni
L paunima
I paunima
Definicija
1. zool. krupna ptica iz porodice fazana šarena perja i velika repa u mužjaka (Pavo cristatus)
2. pren. iron. onaj koji se šepuri, koji se pravi važan; razmetljivac, oholica
Onomastika
Pȁūn m. os. ime (narodno, zaštitno) zast.
pr. (nadimačka i od imena): Pȁūn (380, Slavonski Brod), Pàunić (Petrinja, I Slavonija), Paúnković (Našice, Baranja), Paúnović (640, Petrinja, Pakrac, Banovina, Podravina, Prigorje, sred. Dalmacija)
Etimologija
tal. pavone ← lat. pavo